Introduktion till vår sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy (”sekretesspolicy”) gäller webbplatsen https://casinova.se/ och/eller alla underwebbplatser och/eller tillhörande domäner (och/eller underdomäner) till https://Casinova/, inklusive alla andra medieformer, mediekanaler, mobilwebbplatser eller mobilapplikationer som är relaterade eller anslutna till dessa (nedan kallad ”webbplatsen”).

I denna sekretesspolicy ska ”vi”, ”oss”, ”vår”, ”våra”, ”oss” och/eller ”Casinova” hänvisa till Casinova och ”du”, ”din” och ”användare” ska hänvisa till en identifierad eller identifierbar fysisk person som är användare av den här webbplatsen och/eller klient av någon av Casinovas tjänster.

Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in, skyddar, använder och avslöjar din information när du besöker vår webbplats. Dessutom förklarar vi dina rättigheter när det gäller personlig information.

I denna sekretesspolicy kallas Din information ibland för ”personuppgifter” eller ”personlig information”. Vi kan också ibland kollektivt hänvisa till hantering, insamling, skydd och lagring av dina personuppgifter som ”behandling” av sådana personuppgifter.

Vem har kontroll över din information?

Casinova är personuppgiftsansvarig för din information. Vi tar våra användares integritet på allvar och det är vår skyldighet att skydda din integritet och hantera din information på ett öppet och transparent sätt. Vi ber Dig vänligen att läsa denna integritetspolicy noggrant. Om Du inte samtycker till villkoren i denna integritetspolicy ber vi Dig att inte gå in på webbplatsen.

Casinova är i första hand ansvarig för att skydda de personuppgifter som Vi erhåller, men viss information kan dock finnas i databaser som förvaltas av tredjepartsföretag. Alla tredjepartsföretag som vi använder uppfyller de standarder som anges i denna integritetspolicy.

Alla externa länkar till andra webbplatser eller Våra affilierade partner är tydligt identifierbara som sådana, och Vi är inte ansvariga för innehållet eller sekretessförklaringarna på externa webbplatser.

Meddelande om ändringar av denna policy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och oavsett anledning ändra denna integritetspolicy. Alla ändringar som görs i denna integritetspolicy ska gälla så snart de uppdateras på denna integritetspolicy. Du kommer att märka att integritetspolicyn har ändrats genom att hänvisa till datumet ”Senast uppdaterad” i denna integritetspolicy.

I detta avseende uppmuntrar vi dig att se över denna integritetspolicy från tid till annan. Dessutom godkänner du här att avstå från rätten att få andra specifika meddelanden varje gång det sker en ändring eller modifiering.

Om denna integritetspolicy ändras och du fortsätter att använda vår webbplats efter datumet för den senaste uppdateringen anses du ha blivit informerad om, omfattas av och anses ha accepterat sådana ändringar.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter avser personligt identifierbar information om dig, t.ex. ditt namn, födelsedatum, e-postadress eller postadress, och all annan information som identifieras med dig personligen.

Vi samlar in personuppgifter digitalt via webbplatsen (antingen när du väljer att ge oss vissa uppgifter eller i vissa fall automatiskt eller från tredje part).

Insamling av din information

Som besökare behöver Du inte lämna några personuppgifter för att använda webbplatsen, men vi kan samla in personuppgifter från Dig när Du frivilligt interagerar med denna webbplats. Vi kan också samla in anonym information om dig när det gäller användningen av vår webbplats. Vi använder till exempel teknik för att förbättra innehållet och funktionaliteten på Vår webbplats. Denna teknik identifierar inte Dig personligen.

Den gör det helt enkelt möjligt för oss att sammanställa statistik om våra besökare och deras användning av våra webbplatser. Vi kan använda cookies för att samla in dina personuppgifter. Se vår Cookiepolicy för att få information om hur vi använder cookies och annan teknik samt hur du kan inaktivera dessa cookies.

De personuppgifter som vi samlar in eller erhåller kan bland annat omfatta ditt namn, din ålder, ditt födelsedatum, ditt kön, din e-postadress, din hemadress, ditt bosättningsland, ditt yrke, dina inlägg på forum, wikis, bloggar och andra sociala medieapplikationer och tjänster som vi tillhandahåller, den IP-adress från vilken du kom till vår webbplats, den webbläsare du använder och språket, tid och datum för ditt besök, uppgifter om klagomål, uppgifter om hur du använder våra produkter och tjänster och uppgifter om hur du gillar att interagera med oss.

Vi försöker vanligtvis inte samla in känsliga personuppgifter (dvs. uppgifter om ras eller etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse, fackföreningstillhörighet, politiska åsikter, medicinska förhållanden eller hälsotillstånd eller information som anger en individs könsliv eller sexuella läggning) från användarna. Vi kommer vid behov att inhämta ditt uttryckliga samtycke för att samla in och använda sådan information.

Användning av din information

Den personliga information som du lämnar till oss kan användas för att hantera vår relation med dig, inklusive: en smidig, effektiv och anpassad upplevelse, dina förfrågningar eller för att förbättra webbplatsen och relaterade tjänster som erbjuds dig. Närmare bestämt kan vi använda information som samlats in om dig för att:

 • Skydda våra och våra användares rättigheter eller egendom.
 • Samla in statistiska uppgifter och analyser som används för interna ändamål eller tillsammans med tredje part.
 • Främja reklam till dig, t.ex. om våra nya tjänster och/eller rekommendationer.
 • Övervaka och analysera dina vanor för att göra besöken på webbplatsen mer personliga.
 • Informera dig om eventuella uppdateringar som vi gör på webbplatsen.
 • Utföra andra affärsverksamheter vid behov.

Utlämnande av din information

Vi kan komma att lämna ut uppgifter om dig i följande fall:

Lagkrav

Behöriga myndigheter kan kräva att vi lämnar ut information om dig på grund av ett rättsligt förfarande eller en utredning. Vi kan dessutom komma att lämna ut dina uppgifter i enlighet med vad som tillåts eller krävs enligt dataskyddslagstiftningen och subsidiär lagstiftning till denna i händelse av brott mot våra policyer, eller för att skydda andras rättigheter, egendom och säkerhet.

Tredjepartsleverantörer av tjänster

Vi kan komma att dela din information med tredje parter som utför tjänster åt oss eller för vår räkning, inklusive dataanalys, e-postleverans, webbhotellstjänster, kundtjänst och marknadsföringshjälp.

Marknadsföring och tredjepartsannonsörer

Vi kan komma att dela din information med tredje part i marknadsföringssyfte, i enlighet med vad som är tillåtet enligt lag och med ditt samtycke.

Vi kan använda tredjepartsföretag för att tillhandahålla annonser när du besöker webbplatsen. Dessa tredjepartsföretag kan också använda information om dina besök på webbplatsen för att marknadsföra varor och tjänster som du kan vara intresserad av.

Närstående företag och affärspartner

Vi kan komma att dela din information med våra dotterbolag och affärspartners för att förse dig med deras produkter, tjänster eller erbjudanden, i vilket fall dessa dotterbolag och affärspartners är skyldiga att respektera denna sekretesspolicy. Närstående bolag inkluderar vårt moderbolag och alla dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som står under gemensam kontroll med oss.

Internationella överföringar

Observera att vissa av de mottagare av dina personuppgifter som nämns ovan kan vara baserade i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vars lagar kanske inte ger samma nivå av dataskydd. I sådana fall kommer vi att se till att det finns lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter som uppfyller våra rättsliga skyldigheter.

Webbplatser från tredje part

Casinovas webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbplatser och applikationer av intresse, inklusive annonser och externa tjänster som inte drivs av Casinova eller någon av våra dotterbolag. Dessa hyperlänkar tillhandahålls endast för din referens och bekvämlighet och innebär inte att du godkänner verksamheten på dessa webbplatser från tredje part eller att du är associerad med deras operatörer.

När du ansluter till sådana andra webbplatser kommer du inte längre att omfattas av denna policy utan av den nya webbplatsens sekretesspolicy. Casinova kontrollerar inte dessa webbplatser och ansvarar inte för deras datapraxis. Vi uppmanar dig att läsa igenom den integritetspolicy som finns på varje webbplats som du besöker innan du använder webbplatsen eller lämnar några personuppgifter om dig själv.

Direktmarknadsföring

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att skicka dig kampanjer om produkter och tjänster som vi och våra partners erbjuder när det gäller till exempel onlinekasinon. Detta kan ske i form av e-post eller riktade annonser online.

I vissa fall kommer Vår behandling av Dina personuppgifter för marknadsföringsändamål att baseras på Våra legitima intressen. När det krävs enligt lag kommer det att baseras på Ditt samtycke.

Du har alltid rätt att säga nej till direktmarknadsföring. Detta kan du göra genom att kontakta oss.

Vi strävar efter att begränsa direktmarknadsföring till en rimlig mängd och att skicka dig kampanjer som vi tror kan vara av intresse eller relevans för dig, baserat på den information vi har om dig.

Sociala medier

Om du kontaktar oss på någon av de sociala medieplattformar som vi använder kan vi komma att lagra ditt namn som visas på ditt konto i sociala medier. Detta används för att kunna prata med dig och för att spara innehållet i vår diskussion.
Minderåriga

Webbplatsen och våra tjänster är inte avsedda att användas av personer under arton (18) år och därför kommer vi aldrig avsiktligt att samla in personuppgifter från sådana personer.

Säkerheten för din information

Vi använder olika fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att se till att Dina personuppgifter hålls säkra, korrekta och uppdaterade.

Trots att vi strävar efter att använda lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkra de personuppgifter som Du får, kan vi ändå inte garantera säkerheten för uppgifter som lämnas till oss eller av oss. Även om vi strävar efter att skydda dina personuppgifter är överföringen av uppgifter via Internet sårbar och aldrig helt säker.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter i våra system senast den:

 1. Nödvändigheten för det relevanta syftet med insamlingen;
 2. Enligt vad som krävs enligt lag;
 3. När tvister eller utredningar är avslutade.
  Dina rättigheter

Du har olika rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Du har särskilt rätt till följande:

 • få en bekräftelse på att vi har personuppgifter om dig och begära en kopia av dessa uppgifter.
 • begära att vi har korrekta personuppgifter om dig och uppdatera sådana personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.
 • begära att vi raderar dina personuppgifter som vi har i vårt system.
 • Begränsa det sätt på vilket vi använder dina personuppgifter.
 • Återkalla samtycke till vår behandling av dina personuppgifter så länge som behandlingen är baserad på samtycke.
 • Invändning mot vår behandling av dina personuppgifter.

Tillämplig lag

Denna integritetspolicy regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Republiken Malta och relevant EU-lagstiftning.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår integritetspolicy bör du kontakta oss antingen genom att skicka ett e-postmeddelande till kontakt@casinova.